×

O kancelarii

zdjecie1

Notariusz

dr Paweł Blajer

Z notariatem jestem związany od 2005 roku, początkowo jako aplikant, a od 2008 roku jako asesor notarialny. W 2010 roku zostałem powołany przez Ministra Sprawiedliwości RP na stanowisko notariusza w Krakowie. Od tego czasu aktywnie angażowałem się w sprawy istotne dla polskiego Notariatu, w szczególności w prace Centrum Naukowego na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, będąc członkiem Komisji ds. udziału notariuszy w obrocie prawnym z udziałem zagranicznym, Komisji ds. digitalizacji i elektronicznej archiwizacji dokumentów notarialnych oraz Komisji ds. opracowania wybranych zagadnień prawnych związanych z obrotem nieruchomościami rolnymi i leśnymi. Obecnie jestem również członkiem Rady Programowej Krakowskiego Przeglądu Notarialnego.

Prowadzę regularne szkolenia dla notariuszy, aplikantów notarialnych i adwokatów,
w szczególności w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi i gruntami leśnymi.

Poza wykonywaniem zawodu notariusza jestem również adiunktem w Katedrze Prawa Rolnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowcą i nauczycielem akademickim.

 

Biegle posługuję się językiem angielskim, włoskim i niemieckim. Porozumiewam się również w języku  rosyjskim i hiszpańskim.

Więcej
zdjecie2

Notariusz

Roman Wendelski

Pracę w notariacie rozpocząłem w 2004 roku. Po odbyciu aplikacji notarialnej w Izbie Notarialnej w Krakowie w 2009 roku złożyłem egzamin notarialny. Na stanowisko notariusza zostałem powołany w grudniu 2011 roku.

Potrzebuję pomocy notariusza

Jak załatwić sprawę?

Przede wszystkim warto umówić się na spotkanie informacyjne, na które należy zabrać ze sobą związane ze sprawą dokumenty. Notariusz pomoże ustalić treść oraz wymaganą przez prawo formę konkretnej czynności notarialnej, zanalizuje posiadane przez Klienta dokumenty oraz przedstawi kalkulację kosztów związanych z daną czynnością.

Niezbędne uzgodnienia mogą zostać również dokonane telefonicznie czy mailowo, jednak doświadczenie wskazuje, że rozmowa w Kancelarii pozwala na sprawniejsze przygotowanie czynności notarialnej.

Więcej