×

O kancelarii

zdjecie1

Notariusz

dr hab. Paweł Blajer, prof. UJ

Z notariatem jestem związany od 2005 roku, początkowo jako aplikant, a od 2008 roku jako asesor notarialny. W 2010 roku zostałem powołany przez Ministra Sprawiedliwości RP na stanowisko notariusza w Krakowie. Od tego czasu aktywnie angażowałem się w sprawy istotne dla polskiego Notariatu, w szczególności w prace Centrum Naukowego na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, będąc członkiem Komisji ds. udziału notariuszy w obrocie prawnym z udziałem zagranicznym, Komisji ds. digitalizacji i elektronicznej archiwizacji dokumentów notarialnych oraz Komisji ds. opracowania wybranych zagadnień prawnych związanych z obrotem nieruchomościami rolnymi i leśnymi. Obecnie jestem również członkiem Rady Programowej Krakowskiego Przeglądu Notarialnego.

Prowadzę regularne szkolenia dla notariuszy, aplikantów notarialnych i adwokatów,
w szczególności w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi i gruntami leśnymi.

Poza wykonywaniem zawodu notariusza jestem również profesorem w Ośrodku Badań nad Prawem Rolnym Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowcą i nauczycielem akademickim.

 

Biegle posługuję się językiem angielskim, włoskim i niemieckim. Porozumiewam się również w języku  rosyjskim i hiszpańskim.

Więcej
zdjecie2

Notariusz

Greta Syk

Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie z
wynikiem bardzo dobrym otrzymałam tytuł magistra prawa oraz tytuł magistra administracji.

W 2017 roku, po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wstępnego na aplikację notarialną, rozpoczęłam
pracę w Kancelarii Notarialnej dra hab. Pawła Blajera, prof. UJ na stanowisku aplikantki notarialnej.

Po odbyciu aplikacji notarialnej w 2021 roku uzyskałam pozytywny wynik z egzaminu notarialnego, a
następnie w 2023 roku decyzją Ministra Sprawiedliwości zostałam powołana na stanowisko notariusza w
Krakowie.

Potrzebuję pomocy notariusza

Jak załatwić sprawę?

Przede wszystkim warto umówić się na spotkanie informacyjne, na które należy zabrać ze sobą związane ze sprawą dokumenty. Notariusz pomoże ustalić treść oraz wymaganą przez prawo formę konkretnej czynności notarialnej, zanalizuje posiadane przez Klienta dokumenty oraz przedstawi kalkulację kosztów związanych z daną czynnością.

Niezbędne uzgodnienia mogą zostać również dokonane telefonicznie czy mailowo, jednak doświadczenie wskazuje, że rozmowa w Kancelarii pozwala na sprawniejsze przygotowanie czynności notarialnej.

Więcej