Kancelaria Notarialna jest otwarta od poniedziałku do piątku
w godzinach: 9:00 – 17:00.

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia innego terminu dokonania czynności notarialnej.

Jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności, czynność notarialna może być dokonana także poza Kancelarią Notarialną.

Udzielenie w Kancelarii Notarialnej informacji dotyczącej warunków, treści, przebiegu i skutków zamierzonych przez Strony czynności notarialnych jest bezpłatne. Notariusz jest obowiązany zachować w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać informację również w języku angielskim, włoskim i  niemieckim.